โรงแรมรอยัล ไดมอน

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างเส้นทาง กรุงเทพ – ชะอำ ใกล้กับพระราชวัง พระนครคีรี (เขาวัง) และติดกับถนนสายหลัก สัญจรไปมาสะดวก เป็นประตูสู่ภาคใต้ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 123 กม. ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชม. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อุทยานป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด พระราชวังที่งดงาม 3 แห่ง ถ้ำที่สวยงาม วัดประวัติศาสตร์ของไทย และเชื่อมโยงทั้งขายหาดชะอำ และชายหาดเจ้าสำราญ ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที